Spilleklar

Adfærds regler for Minigolf banerne på Spraglehøjgaard

Rygning:

Drikkevarer:


Filtbanerne:  

Musik:        

Affald:           

Hunde:          

 

Det er forbudt at ryge på baneområdet

Alkohol og sodavand er forbudt på baneområdet

Vand er tilladt på baneområdet

Må ikke betrædes

Der må ikke medbringes og spilles musik på baneområdet

Henkastning af affald er ikke tilladt – brug affaldsbeholder

Holdes i snor på baneområdet – saml efterladenskaber op

Færden på banerne er på eget ansvar.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Bestyrelsen for Jyllinge Minigolf Klub