Historie

Sommeren 2016 hørte jeg i radioen om minigolf. Jeg slog minigolf op på nettet, og læste om Dansk Minigolf Union, som tilbød hjælp til start af en ny forening. Beskrivelsen af minigolf som både professionel og motionssport fangede mig. Jeg fortalte om det på Kulturprojekt Spraglehøjgaards bestyrelsesmøde, som gik ind for, at jeg arbejdede videre med ideen.

Næste trin var at få Roskilde Kommunes accept til at bruge et areal på Spraglehøjgaard. Efter at have fået den skulle der søge Landzonetilladelse. Den 17. januar 2017 fik vi også deres tilladelse og den 27. marts 2017 blev vores forening stiftet.

Vi blev efterfølgende godkendt i projekt ”ny forening” hos Dansk Minigolf Union, hvor man kunne få stillet en brugt 18-hullers bane til rådighed samt konsulent støtte undervejs.


Hele sommeren måtte bruges til at få fældet mange store træer, fået dem skåret op og løvet bortskaffet og søge finansiering. Sidst i oktober 2017 var diverse småbygninger samt synligt hønsenet og eternit plader bortskaffet, så gravearbejdet kunne begynde. Uheldigvis fik vi en utrolig våd vinter, og da gravearbejdet var godt i gang, dukkede en sammenfalden bygning op. Så skulle der ryddes op i tagplader, mursten, glasskår og så nedenunder det hele et betonfundament. Da det skulle fjernes, dukkede en vandledning op, så ikke nok med vand foroven fik vi det også for neden. Det er utroligt så meget vand der kan nå at løbe ud før vi fik lukket for vandet helt oppe ved Spraglehøjvej. Intet er så skidt uden det er godt for noget andet. Grundlaget for en udendørs vandhane var grundlagt. Men mange tons betonelement måtte køres bort.


Vi blev tilbudt at hente sandsække efter oversvømmelserne i Jyllinge og der blev hentet 400 sække, som kunne bruges til gruslaget og spare noget på indkøb af grus.


Endelig i foråret 2018 var alle baner udgravet og stabil udlagt. Så begyndte udlægningen afretning med grus og lægningen af 2040 fliser kunne begynde. Inden alt dette havde Jørgen været ”landmåler” så højderne passede. 2 skabeloner til de kantede ender havde han konstrueret samt en fliselægger. Det blev et meget varmt forår og forsommer, så vandet kom nu fra os der arbejdede.

Vi nåede at blive færdig til den aftalte levering af baner sidst i juni. Men en uge før levering tilbød Unionen en anden bane som var i bedre stand. Da vi fik tegningerne, kunne vi se, at de ikke passede til de oprindelige tegninger, som vi havde lagt fliser efter. Der skulle laves noget om og resten ville ikke ligge lige på fliserne. Bestyrelsen modsatte os det, og ville have de oprindelig tilbudte baner leveret, selvom der skulle en større renovering til. Det fik vi igennem, men så kunne vi først få banerne sidst i august. Banerne blev leveret og en 14 meter høj kran svingede dem på plads. Johnny fra firmaet Nifo i Sverige stod for opretning og aftage den gamle filt og lægge ny filt på alle banerne, som blev betalt af Unionen. Vi kunne så begynde malerarbejdet og nåede at male sort inder kant og al det røde inden efteråret satte ind.


Vinteren blev brugt til at male brædder til at dække forneden og i samlingerne. Det kunne vi gøre indendørs. Derefter gik arbejdet med forhindringerne i gang, så vi kan holde indvielse 11.5.19.


Vi skylder en stor tak til alle de frivillige, Roskilde Kommune for en stor del af finansieringen og Dansk Minigolf Union for stor støtte.


Skrevet den 5. marts 2019 af Lis Humle Jørgensen, formand